Kære besøgende

Mødereferat 2. juli 2016

På vores årlige møde i venneforeningen var der to overordnede punkter, der blev diskuteret.

Første punkt drejede sig om, hvordan vi bedst muligt kan assistere Harald i hans dagligdag. Hjemmehjælpen kommer til ham 3-4 gange om dagen og hjælper ham med det mest personlige. Poul vil dog lige kontakte plejehjemmet Trye, for at høre, om de kan tilbyde lidt mere på det personlige plan; frisør, mere bad og evt. lidt fysioterapi hjemme. Vi andre vil prøve at stimulere Harald til lidt motion ved evt. at gå ned og tømme postkassen, gå med hunden, inspicere bygningerne etc. Harald har taget en del på, og vi kunne med en kollektiv indsats have et øje på, at is og kringler står udenfor hans umiddelbare rækkevidde og sørge for, at han får tilbudt vand og juice fremfor alt for meget kaffe og alkohol. Rent intellektuelt kan oplæsning af avisen – eller andre gode historier fra verden – være stimulerende for ham, ligesom man kunne sørge for, at radioen eller TV’et var tændt, når det var tid til Nyheder.

Det andet punkt drejede sig om en systematisk arkivering af alt det materiale, der har samlet sig omkring John og Haralds væren og virke. [Harald og Johns personlige breve, brevvekslingen mellem John og hans bror Robert, fotografier, offentlige skriverier om museet og meget andet]. En engageret arkivar er noget vi søger med lys og lygte, og vi vil nu gøre en indsats for at få det igangsat.

Yderligere kom en ide om at lave en lille illustreret bog eller pjece om John og Haralds liv og opbygningen af museet på bordet. Det skulle være en lille indbydende og oplysende bog, som museumsgæsterne kunne købe for små penge. Nu er frøet sået, – hvem der konkret skal skrive og redigere en sådan bog, står endnu hen i det uvisse.

Der eksisterer en lille film om Harald og museet, ”Mit liv med faster Kirsten”. Hvis rettighederne kan indhentes, vil Thomas sætte den på YouTube for alle at se.

Foreningen råder over godt 11.000 kr., og da vi forestiller os, at arkiveringen vil behøve nogle penge, håber vi på fortsat støtte og engagement fra venners side.

Zoran, Ann Mai, Poul, Niels Edvard, Charlotte, Janke, Thomas, Lotte, Åse & Lisbeth.
Reg.nr: 9114 konto nr.: 0002909359


Kære Venner

Vi vil hermed indkalde til det årlige møde i vores forening.
Mødet vil finde sted kl. 17.30 lørdag d. 2. juli 2016 på Museet, og vil blive holdt på den uformelde facon, som kendetegner museumslivet.
Der vil blive serveret en lille drink med snack.
Det overordnede emne vil dreje sig om, hvordan vi bedst muligt kan assistere Harald i hans dagligdag.
Tilmelding senest torsdag d. 30. juni, og den kan ske på facebooksiden facebook.com/johnogharaldsvenner eller per mail til johnogharaldsvenner@gmail.com

Med venlig hilsen,

Foreningen John & Haralds venner


And without you

A whole world is missing

John and the dogs

John gik stille bort tidligt om morgenen søndag den 15. november 2015. Mange varme og kærlige tanker vil følge ham. Han var i sandhed en sjælden og meget elskelig mand i vores midte. Hans taktfulde væsen, hans vidunderlige humor, hans elegante britiske udtryk, hans musikalske natur – man kunne blive ved med at prise hans charmerende kvaliteter som rørte os alle så dybt – men et mere kært og behageligt menneske er svært at finde. Han vil blive utroligt savnet.

Vores tanker og omsorg vil også gå til Harald.

[Monique Popescu har posted en lydoptagelse med John, der reciterer et digt af Hans Gysi Do Not Leave. Det er utrolig bevægende at høre Johns stemme og meget rammende til lejligheden. Jeg tilskynder alle til at lytte til den. Klik her]

Mandag eftermiddag mellem kl. 13.00 – 16.00 vil Johns kiste være på Museet for alle, der vil sige ham et sidste farvel.

 

 

 Dr. John Anderson Dr. Harald Fuglsang

John og Harald dedikerede deres liv til samfundet og kunsten.

Foreningen John og Harald’s venner har til formål at viderebringe deres uselviske donationer til kulturen, til fremtidige generationer.

Se mødereferatet fra 12. september 2015 her.

Lad Harald’s nøgleord ‘kærlighed og hårdt arbejde’ være  vores inspiration.

John og Harald

Leave a comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Er du virkelig et menneske? Eller et computerprogram? *